Hướng dẫn dùng Ecode Add Esim mọi nhà mạng sim ghép QPE

Ecode Add Esim Ảo

 


1

DÙNG ECODE LẤY QR ESIM

•    Truy cập vào link : Submit
•    Nhập Ecode, IMEI, 4 số cuối EID, mã xác thực
•    Sau khi nhập thành công sẽ chuyển sang trang tạo QR -> Nhập mã xác thực để tạo ESIM.

ADD ESIM QPE

2

CÀI ĐẶT CẤU HÌNH TRÊN IPHONE

Dùng iPhone quét QR SAU

ADD ESIM QPE

Cho phép cài đặt cấu hình
Vào cài đặt -> Cài đặt chung -> Giới thiệu -> Cài đặt tin cậy chứng nhận -> Bật SIM HUB


3

THIẾT LẬP PROXY

ADD ESIM QPE

Vào Wifi -> Định cấu hình Proxy -> Thủ công
•    Máy chủ : qpe.simhub.cn
•    Cổng : 12345
Lưu.

Hướng dẫn dùng Ecode Add Esim mọi nhà mạng sim ghép QPE
Chuyển lên trên