Hướng dẫn Fix hao Pin ghép sim QPE

giảm hao pin ghép sim qpe

Nguyên nhân chính do Esim ảo load sóng liên tục gây hao Pin liên tục > 10%. Sau khi fix xong sẽ giảm mức độ hao pin về mức thấp nhất, thậm chí không còn hao pin ở phần này nữa

1. Vào cài đặt > cài đặt chung > đặt lại > đặt lại cài đặt mạng.

2. Cài đặt > Di động > chọn e-Sim > Lựa chọn mang:

  • Tắt “Tự Động” đợi ĐT dò nhà mạng
  • Sau khi dò ra danh sách nhà mạng, chọn đúng với nhà mang mà sim chính đang sử dụng. VD: Sim Viettel chọn đúng nhà mạng Viettel trong danh sách.

3. Cài đặt > Di động > chọn e-Sim:

  • Tắt 5G – Chuyển về 4G
  • Tắt VoLTE
  • Tắt Chuyển vùng dữ liệu
  • Chế độ dữ liệu > bật Chế độ dữ liệu thấp.
Hướng dẫn Fix hao Pin ghép sim QPE
Chuyển lên trên