Hướng dẫn ghép sim IPCC Fix Full lỗi Google Map, Tiktok, IM, FT

Giới thiệu

Sim ghép tại Tao01, Exshop đã được tích hợp thêm Mode Load IPCC có chức năng đưa nhà cung cấp về nhà cung cấp Việt Nam, giúp fix các lỗi cố hữu như:


Ưu điểm

  • Tích hợp sẵn file IPCC, fix các lỗi siêu nhanh, thao tác ít
  • Tương thích với QPE Mode ghép fix full lỗi các dòng đời cao như iPhone 12 / 13 / 14 / SE3 : Không còn bị các lỗi Miss call (gọi thuê bao), mất sóng, văng active, không dịch vụ

Nhược điểm

  • Vẫn chưa thể fix các lỗi Miss call (gọi thuê bao), mất sóng, văng active, không dịch vụ ở các dòng 11 Promax đổ về trước
  • Tắt máy mở lại sẽ mất fix, cần thao tác Load IPCC trong ứng dụng sim

HƯỚNG DẪN GHÉP SIM IPCC

You need to Enter right password

Lock

HƯỚNG DẪN FIX LỖI THÔNG BÁO, KHOÁ XOAY

Phù hợp cho iOS 16.3.1 đổ về trước

You need to Enter right password

Lock

HƯỚNG DẪN FIX LỖI THÔNG BÁO, KHOÁ XOAY IOS 16.4

TÁO 01

Proudly powered by tao01